Hva er Industriell IoT?

Hva er Industriell IoT?

Det industrielle tingenes internett (IIoT) innebærer å bruke data fra sensorer og maskiner for å forbedre produksjon og industrielle prosesser. IIoT-løsninger utnytter datakraft og sanntidsanalyse for å dra nytte av dataene som har blitt produsert i industrielle omgivelser i årevis. 

Filosofien bak IIoT er at man ved bruk av datakraft og smarte algoritmer ikke bare er bedre enn mennesker til å fange og analysere data i sanntid, man oppnår også muligheten til å formidle viktig informasjon som kan brukes til å drive forretningsavgjørelser raskere og mer nøyaktig.

Digitread implementerer IIoT-løsninger hos kunder med ulike behov. En fellesnevner for løsningene er at data fra sensorer som allerede finnes i mange tekniske installasjoner og data fra nye sensorer kobles til en sentral enhet. Derfra distribueres dataene til skyen, de hentes ned, prosesseres og kan presenteres i sanntid som en applikasjon på mobil, nettbrett eller PC. 

Bilde av Christoffer Lange og Jan Rodahl.
Tester funksjonaliteten. Christoffer Lange og Jan Rodahl sjekker at de tekniske løsningene fungerer slik at dataene samles inn korrekt.

Noen ganger er kundene ute etter å overvåke forhold som for eksempel temperaturer eller trykk. Ved å lese av sanntidsdataene kan de være sikre på at prosesser fungerer som de skal uten at noen er fysisk til stede for å passe på. Ofte settes slike systemer opp med alarmfunksjoner som utløses hvis enkelte dataparametere overstiger fastsatte grenseverdier. Alarmene kan distribueres på mange måter, for eksempel via SMS.

Det egner seg spesielt godt å bruke IIoT-løsninger på denne måten for installasjoner som ligger avsides til, men det er like aktuelt å benytte tilsvarende teknologi i mange andre produksjonsprosesser og på mange andre samfunnsområder.  – Vår erfaring er at det finnes mange lavthengende frukter som kundene våre kan høste til en lav kostnad, sier Christoffer Lange.

Publisert: 08.11.2019