Utviklingen av software kan komme til å gå hundre ganger raskere enn før

Utviklingen av software kan komme til å gå hundre ganger raskere enn før

Nylig beskrev magasinet Forbes at IT-sektoren står overfor et paradigmeskifte innen softwareutvikling og at programutvikling ved bruk av «no code/low code» vil komme til å bli den mest disruptive trenden i 2021.

Det er flere år siden Digitread satset på «no code/low code». Årsaken var et ønske om å kunne utvikle nye applikasjoner og programvare på en enklere og mer effektiv måte. Men hva innebærer egentlig «no code/low code»? Helge Kjeilen, som er styreleder i Digitread og Digitread Connect, forklarer:

– Enkelt forklart er det snakk om programvare som gjør det mulig å utvikle apper og programmer uten at man må ta i bruk tidkrevende koding som ofte krever mye spisskompetanse. Isteden er programmeringen byttet ut med «dra og slipp-teknologi». Mange har sammenlignet teknologien med å bygge noe i LEGO. De ulike bitene du trenger for å utvikle en helhetlig løsning finnes allerede. Alt du i prinsippet trenger er å sette dem sammen. Ved å bruke denne typen teknologi går utviklingen langt raskere enn å skrive linje etter linje med avansert programkode. Det er nettopp dette som gjør «no code/low code» så enkelt og effektivt, sier han. Ett annet moment er at det ligger til rette for å bruke selve applikasjonen som kommunikasjonsplattform med oppdragsgiver under utviklingen, det øker treffsikkerheten og man unngår misforståelser.

Fremtiden er digital

Forbes-artikkelen peker på at mange av de bedriftene som tilbød konkurransedyktige produkter med god digital opplevelse under pandemien var de som oftest opplevde vekst. Produkter og tjenester der den digitale kvaliteten ikke var like god, presterte ofte dårligere i konkurransen. Dette bør være en vekker og oppfordre til strategisk handling for å posisjonere virksomhetene riktig:

– Bransjer som bank og finans er allerede fundamentalt forandret, og i selskaper som Komplett.no og Norwegian er software en helt sentral del av forretningsmodellen. Den digitale utviklingen går stadig raskere, samtidig som kostnadene for å utvikle ny programvare krympet dramatisk med Low Code, derfor bør flere dra nytte av mulighetene som finnes, fortsetter Kjeilen.

En ledende no code/low code-utvikler

Digitread er ledende i Norge på å utvikle applikasjoner og løsninger som baserer seg på no code/low code-teknologi. De har spesialisert seg på den norskutviklede Appfarm, samt Siemens sin Mendix plattform.

– Teknologien gjør at softwareutviklingen fremover er spådd å gå hundre ganger raskere enn i dag. Blant annet er maskinlæring og kunstig intelligens med på å automatisere softwareutviklingen slik at ingeniørene ikke lenger trenger å bruke tiden sin på teste ut programsnutter og funksjonalitet, men kan frigjøre tiden sin til andre oppgaver.

Et hav av muligheter

Når programutviklingen blir enklere, blir det også lettere å videreutvikle applikasjoner. Det spås at applikasjonene i fremtiden i langt større grad vil kunne skreddersys den enkelte medarbeiders arbeidsoppgaver og behov enn det man gjør i dag. Eller man kan bygge enkle, brukervennlige brukergrensesnitt på toppen av tyngre IT-systemer, slik at brukeropplevelsen blir bedre. På den måten trenger man ikke lenger å «slite» med de tunge systemene for å jobbe med dem. Low Code plattformen Mendix legger et brukervennlig lag oppå de gamle systemene og tilbyr en enhetlig tilgang til mange forskjellige systemer i ett brukergrensesnitt, og kombinert med no-code kan brukerne fikse mye selv.

Denne måten å utvikle løsninger på ligger også godt til rette for å ta i bruk både QR-koder og ny sensorteknologi hvor vi ser en galopperende utvikling. Begge disse teknologiene passer godt inn med applikasjoner som utvikles med low-code.

– Mulighetene for å skape en bedre hverdag ved å ta i bruk digital teknologi er nesten ubegrenset enten det dreier seg om å produsere noe mer effektivt, skaffe bedre oversikt over vareflyten i en logistikkstrøm, eller å gi kunder en bedre kjøpsopplevelse. Når digitalisering diskuteres i styrerommene fremover er det viktig at styremedlemmene har kunnskap om mulighetene som finnes og om endringene som vil øke hastigheten på programvareutviklingen. Hvis styrerepresentantene forstår trendskiftet, og tar utfordringene inn over seg, kan vi hjelpe dem med å finne og utvikle de gode, praktiske og velfungerende løsningene, avslutter Kjeilen.

Publisert: 12.05.2021