Utviklet sporingssystem på rekordtid

Utviklet sporingssystem på rekordtid

Arctic Seaweed, som dyrker tang og tare, hadde behov for et sporingssystem for å få bedre kontroll med produksjon, kvalitet og lager. Nå har de nettopp tatt i bruk førsteutgaven av den nye løsningen som Digitread Connect har utviklet.

Arctic Seaweed ble stiftet i 2016 og har siden den gang drevet med utvikling av innovative løsninger for dyrking av tang og tare slik at det blir kommersielt lønnsomt i et høykostland som Norge.

– Prosessen må industrialiseres og automatiseres, bare da klarer vi å produsere et stort nok volum til en pris som er konkurransedyktig. Derfor har vi jobbet mye med å skape en industriell plattform for dyrking. Hele tiden har vi også trimmet alle ledd i produksjonen for å gjøre den mer effektiv, redusere unødvendig tidsbruk og for å få ned kostnadene, sier Kim Kristensen som er administrerende direktør i Arctic Seaweed.

Sporing er vesentlig

Siden tang og tare som Arctic Seaweed produserer kan benyttes som innsatsfaktor til andre næringsmidler, fattet Orkla interesse og gikk inn på eiersiden i fjor høst. Men å levere produkter til næringsmiddelindustrien setter svært høye krav til kvalitet, derfor er det avgjørende at produksjonsprosessene kan spores på en skikkelig og betryggende måte:

– Vi må kunne spore hvert produkt helt tilbake til kilden. I tillegg må vi ha kontroll på hver enkelt batch vi høster med tang og tare slik at vi hvilken produksjonssyklus den har hatt og at den har utviklet seg i henhold til våre protokoller. Tidligere pleide vi å notere data som produksjonssted, dato, art, vanntemperatur og hvilken prosessmetode som var brukt helt manuelt. Det er imidlertid ikke særlig gunstig, spesielt ikke hvis noteringene skal skje på en regn- og vindfull dag ute på anlegget i sjøen, da kan data fort gå tapt eller registreringene bli unøyaktige på grunn av menneskelig feil, forklarer Kim.

Ved å bruke mobiltelefon og QR-koder på kassene kan Arctic Seaweed enkelt få opp all nødvendig data om inneholdet og hvor de var i prosessen.

En velfungerende førsteutgave

Arctic Seaweed kom i kontakt med Digitread Connect som allerede etter det første møtet gikk i gang med å utvikle en førsteutgave av et sporingssystem for dem.

– Digitread Connect har vært vanvittig raske, for det tok faktisk ikke mange dagene fra vi ga dem utfordringen før de presenterte en app vi kunne teste ut rett på telefonen – og den fungerte bra. Jeg hadde jo fryktet at sånne prosesser kom til å ta evigheter, men dette var fort gjort, smiler han.

Når taren høstes plasseres den i beholder som merkes med en QR-kode. Operatøren ute på anlegget skanner koden og da åpnes en app hvor det legges inn hvor taren er høstet, hvilken art det er snakk om, hva den veier, hvor mye væske som er tilsatt og en del andre parametere. Når lageret mottar beholderen, og skanner QR-koden, får de den informasjonen de trenger for å håndtere råvarene slik at produktene både blir pakket riktig og plassert der de skal. Sporingen inngår også som et ledd i kvalitetssikringen siden operatøren på land kan sjekke at parameterne er slik de bør være før produktene går til pakking, eller sjekkes en gang til ved eventuelle avvik.

Process Tracker er tilgjengelig både på mobil og desktop. Applikasjonen kan tilpasses alle industrielle prosesser.

Mange har tilsvarende behov

Det er et enormt behov for sporbarhet på en rekke områder innen industrien. Sporing kan brukes for å finne opphavet til et produkt, men like gjerne brukes som verktøy for å lage bærekraftberegninger for å finne klimautslipp i forskjellige deler av en produksjonsprosess. Digitread Connects løsning er et ferdig produkt som kan tilpasses alle typer prosesser og hvor dataene presenteres klart og tydelig i en app på telefonen.

– Hos Arctic Seaweed startet vi med en ganske nøktern løsning som vi bygde opp rundt QR–koder. Det er både enkelt, rimelig og oversiktlig, men mulighetene er nesten uendelige for hvilke typer data vi kan samle inn og benytte i løsningen vår. Derfor er det svært enkelt å utvide løsningen og integrere andre typer sensordata slik at innsikten i prosessene blir enda bedre, sier Christoffer Lange som er daglig leder i Digitread Connect.

Applikasjonen «Process Tracker», leveres som Software as a Service og vil kontinuerlig forbedres etter hvert som flere og flere benytter den. 

– Vi er også i ferd med å inngå et samarbeid med en markedsledende printerleverandør slik at vi kan tilby utskrift av QR-koder og etiketter rett fra applikasjonen, tilføyer Christoffer.

I startgropa, men klar for videreutvikling

Tilbake hos Arctic Seaweed forteller Kim Kristensen at han er godt fornøyd både med samarbeidet og med løsningen som Digitread Connect har utviklet for dem:

– Vi er i startgropa og har fått et system som holder orden på hvilken lokasjon, hvilken art og hvilken kvalitet det er snakk om i hver beholder. Dette er de viktigste grunndataene vi trenger og gjør at vi kan gi kunden en detaljert oversikt over produktet de har kjøpt. Herfra kan løsningen utvides nærmest som vi vil. Vi kan knytte dataene opp mot andre systemer for kvalitet og lager, og dersom vi vil samle inn mer grunndata om for eksempel vanntemperatur, salinitet, lysforhold og slike ting i løpet av produksjonsprosessen, kan dataene samles inn automatisk via sensorer og presenteres i appen.

– I det hele tatt er vi godt fornøyd med Digitread Connect. De viste en god forståelse for våre problemstillinger, var enkle å samarbeide med og raske til å presentere en velfungerende løsning, avslutter Kim.

Publisert: 08.06.2021