Start i det små – skaler raskt

Start i det små – skaler raskt

Det snakkes mye om Industri 4.0 og Industriell IoT, og mange sitter igjen med en oppfatning om at IIoT-prosjekter er kompliserte, vanskelige, tidkrevende og dyre. Men det trenger de ikke være.

– Det er en fare at folk går seg vill når de leser om alle lovnadene om hva man kan oppnå med «big data», maskinlæring og kunstig intelligens. Konsekvensen er ofte at kompleksiteten blir så stor at de ikke ser hvordan de skal sette i gang prosjekter for å effektivisere bedriften. Vi gjør Industriell IoT smidig og håndgripelig, sier Christoffer Lange.

Digitreads tilnærming er å sette opp en løsning hvor de starter med å samle inn nøkkeldata fra enkelte eksisterende enheter og systemer som allerede finnes ute hos kundene. Dataene lastes opp i skyen og via en app kan man overvåke helsetilstanden til produktet, for eksempel om temperaturen er riktig eller at trykket i en tank ikke er for høyt.

– Vi tror på å gi de ansatte som sitter på domenekunnskapen om sitt produkt, eller sin prosess, tilgang til sanntidsdataene som første steg i prosessen. Det er da de gode idéene om hvor man kan sanke de første lavthengende gevinstene kommer, sier Christoffer Lange.

Etter hvert vil IIoT-løsningene bygges ut og skaleres opp med nye sensorer og på et større omfang av bedriftens utstyr. Da kan IIoT-applikasjonen skreddersys for den enkelte bedrift og man kan begynne å høste de store gevinstene ved hjelp av å analysere og forstå dataene. 

Bilde av Christoffer Lange og Torben-H. Wölke
Flere fagdisipliner. Christoffer Lange og Torben-H. Wölke har utfyllende kompetanse innen flere fagfelt. Det er avgjørende for å skape de beste løsningene.

For industrien er prediktivt vedlikehold et kjent begrep. Med våre løsninger kan dataene analyseres i sanntid. Og ved hjelp av industrielle skyplattformer kan vi kverne gjennom store mengder data som man bare kunne drømme om for bare et par år siden. Resultatet er at man kjapt får assistanse på nødvendige tiltak for å unngå nedetid og driftsstans på produksjonsutstyret.

– En annen utfordring vi ser er at Industriell IoT omfatter flere fagdisipliner. Kunnskap innen sensorikk, automasjon, skyteknologier og moderne brukervennlige applikasjoner kreves for å lage gode løsninger. I Digitread dekker vi alle disse fagområdene med det resultat at vi kan levere løsningene på en veldig effektiv måte, sier Christoffer Lange.

Løsningene til Digitread baserer seg på åpne standarder og åpne grensesnitt. Det betyr at plattformen hvor de samler inn og lager applikasjonene ikke er avhengig av at dataene kommer fra spesielle leverandører. Det er en stor fordel, særlig i de tilfellene der man både vil hente inn data fra eksisterende systemer og fra nye enheter.

– Der man mangler sensorer kan Digitread sine samarbeidspartnere bidra med priseffektive løsninger. Vi forholder oss til hele spekteret av sensorer, sier Christoffer Lange.

Publisert: 11.11.2019