Utvikler applikasjoner for roboter i oppdrettsanlegg

Utvikler applikasjoner for roboter i oppdrettsanlegg

Forretningsideen til Aqua Robotics er å tilby oppdrettsnæringen tjenester som gjør at merdene er rene til enhver tid, til dette bruker de roboter. Digitread Connect sørger for at data fra robotene blir lastet opp i skyen og presentert i applikasjoner hos Aqua Robotics og ute hos kundene deres.

Laksemerdene som oppdrettslaksen lever i kan gro ganske raskt til, noe som er uheldig på flere måter. Laksen får mindre tilgang på oksygen når det gror i merdene, og rensefisken, som skal spise lakselus fra laksen, slutter å gjøre jobben sin og begynner å spise på groene istedenfor å spise lus av laksen hvis det blir for mye groer. Den vanligste måten å løse utfordringene med groer på har gjerne vært å bruke servicebåter som høytrykkspyler merdene så ofte som hver femte eller syvende dag i sommersesongen når det er mest dagslys og vannet er varmest. Da kan det gro mange millimeter i døgnet.

– Noe av groene er nesledyr og de inneholder tilsvarende stoffer som finnes i brennmaneter. Når nøtene spyles knuses nesledyrene i småbiter og skyen som skapes går inn i gjellene til fisken. Dette  er ikke bra for fiskehelsen, i tillegg stresses fisken av støyen fra spyleprosessen, sier Knut Molaug som er daglig leder i Aqua Robotics.

Børstes hele tiden
Prinsippet bak vaskeroboten som Aqua Robotics har funnet opp er at den festes i notringen på toppen av merden og børster hele innsiden av den, fra topp til bunn, kontinuerlig. På den måten får aldri groene noen mulighet til å begynne å gro. Forretningsideen til selskapet er å tilby renhold som en tjeneste og garantere oppdretterne rene merder. Aqua Robotics serviceavdeling trenger full oversikt over alle roboter som til enhver tid er i drift. Uansett om oppdrettsanlegget er på Vestlandet, eller lokalisert i en nordnorsk fjordarm, må selskapet kunne følge med på hver enkelt vaskerobot fra hovedkontoret på Bryne. Fjernmonitoreringsløsningen som trengs har Digitread Connect stått bak.

Rask levering
– Vi startet med en workshop som varte én dag hos Aqua Robotics. Hensikten var at vi skulle forstå konseptet, produktet og problemstillingene deres, men også at Aqua Robotics skulle få greie på hva som er mulig å gjøre med IoT. Deretter brukte vi to uker på å utvikle en fungerende løsning som brukes av både Aqua Robotics og deres kunder, sier Christoffer Lange i Digitread IoT.    

I løpet av de to ukene sørget Digitread Connect for at posisjonsdata, data om dybde og batterikapasitet fra robotene ble lastet opp i skyen og lagde tre forskjellige applikasjoner hvor dataene ble presentert. I applikasjonen laget for serviceavdelingen i Aqua Robotics kan de nå sjekke status på hver enkelt robot og fjernstyre roboten tilbake til startposisjonen. Det er også utviklet en applikasjon for oppdrettsselskapet som kjøper renholdstjenestene. I denne applikasjonen kan selskapet som eier merdene følge med og se at robotene gjør det de skal.

Fjernstyrer roboter
Den siste applikasjonen er en mobilapplikasjon beregnet på operatørene ute på selve oppdrettsanlegget. Med denne appen kan de starte, stoppe og parkere roboten direkte fra mobilen.   

– Dette setter store krav til sikkerhet og vi har vært avhengig av et nært og godt samarbeid med Aqua Robotics egne utviklere. Det er inspirerende og lærerikt å jobbe sammen med et selskap som både har en innovativ løsning i havbruksindustrien og i tillegg ser mulighetene med IoT, sier Christoffer Lange.

– Nå har vi full oversikt over alle robotene som er i drift til enhver tid. Vi kan enkelt se om noe skjer og vi kan også enkelt adressere problemer umiddelbart selv om vi befinner oss langt unna, sier Molaug til slutt.

Publisert: 30.11.2020