Fjernovervåker flytedokker for å unngå ulykker

Fjernovervåker flytedokker for å unngå ulykker

Digitread har utviklet en applikasjon som overvåker flytende tørrdokker ved hjelp av ulike sensorer. Hensikten er å overvåke flytedokkens tilstand og avdekke avvik ved å utløse alarmer hvis det oppstår en uønsket hendelse.

Fra tid til annen skjer det ulykker med flytedokker. Høsten 2018 var det én dokk som kantret i Danmark, to andre dokker sank, den ene i Norge og den andre i Murmansk, og på toppen av det hele var det en dokk i Tyskland som tok fyr. Alle disse tilfellene viser at det er behov for mer kontroll og overvåking av tilstanden til flytedokker.

En stor, mellomeuropeisk, verftsgruppe kontaktet Digitread for å finne en løsning på sine utfordringer. Hensikten var å få bedre innsikt i hvordan en flytedokk oppfører seg.

Data fra ulike sensorer som dokkene allerede er utstyrt med og som måler hvor plant tørrdokken ligger i vannet, temperaturene på ulike komponenter og hvordan trykket er i tankene blir samlet inn og sendt til en skyløsning.

Utviklerne benytter IT-plattformen Siemens MindSphere i denne løsningen. MindSphere fungerer som et operativsystem for tingenes industrielle internett og kan samle inn data fra alle typer sensorer.

I SmartDock-appen som Digitread har utviklet kan man så avlese kritiske sensordata eller motta alarmer hvis noe unormalt oppstår, for eksempel via telefonen. Med denne løsningen blir helsetilstanden til dokken presentert i sanntid.

SmartDock Modules

Overvåkning av utstyr via datainnsamling fra sensorer er i seg selv ikke noe nytt. Det spennende med dette prosjektet er at datainnsamlingen skjer inn mot en skalerbar industriell IoT-plattform. Plattformen har en rekke funksjoner som vil gjøre det mulig å trekke ut læring fra dataene, noe som kan gi økt kunnskap og innsikt i oppførselen til utstyret.

IoT-teknologien bidrar til å knytte den fysiske og den digitale verden sammen. Ved å simulere og forstå gjennom det digitale oppnår man økt effektivitet og sikkerhet i den fysiske verden.

Planen var å lage et produkt kun for denne gruppen, men Digitread ser at behovet for løsningen er stort og regner med at verft over hele verden vil etterspørre denne appen. Når appen er ferdig utviklet vil den bli solgt via Siemens egen MindSphere-appstore.

Smidig og rask installasjon
Da IIoT-ekspertene fra Digitread ankom Tyskland for å foreta den aller første installasjonen var SmartDock-appen allerede ferdig utviklet. Ute på verftet var det derfor bare snakk om et par timers jobb før de hadde koblet til boksene sine og fått en velfungerende løsning mellom sensorene på tørrdokken og SmartDock-appen via den skybaserte løsningen.

Christoffer Lange er «hands on» ute hos en stor verftskunde
Raske løsninger. Christoffer Lange er «hands on» ute hos en stor verftskunde. Når de samler inn data som allerede finnes og presenterer dem i SmartDock-appen får kunden en IIoT-løsning veldig raskt. 

Allerede dagen etter presenterte de løsningen for verftet, som var veldig godt fornøyd og umiddelbart så nytteverdien av det nye verktøyet Digitread hadde utviklet for dem.

Istedenfor å sette i gang et stort IT-prosjekt, valgte Digitread å ha en smidig tilnærming. I praksis betydde det at kunden fikk en rask prototype med sanntidsdata fra virksomheten sin. Med ekte data for hånden vil kunden selv se de store mulighetene som bruk av Industriell IoT vil kunne gi dem.

Med denne satsningen viser Digitread med praktisk handling hvordan industrielle IoT-løsninger både kan utvikles og settes ut i praksis

Solution Partner PLM - Logo
Publisert: 11.11.2019