MindSphere – operativsystemet for Industriell IoT

MindSphere – operativsystemet for Industriell IoT

Ved å bruke MindSphere får industrielle bedrifter en sikker opplasting, lagring og håndtering av IoT-data.

MindSphere, som er utviklet av Siemens, retter seg mot industrien og fungerer som et operativsystem for tingenes internett. Informasjonen fra sensorene som måler ulike parametere er koblet til internett og sender data opp til MindSphere. 

At løsningen er skybasert gjør den svært tilgjengelig. I tillegg er den også skalerbar, slik at det er enkelt å starte i det små og skalere opp etterhvert som behovene forandrer seg. Derfor er MindSphere en viktig bidragsyter til at Digitread kan levere løsninger som fungerer, og som kundene kan ta i bruk, raskt. Digitread, som er utviklingspartner for MindSphere, er både en applikasjonsutvikler og fungerer også som en systemintegrator for kundene. 

Skal man gjøre avanserte analyser, beregninger eller maskinlæring, så inneholder også MindSphere en rekke underliggende teknologier som er spesialtilpasset industrien i form av tilgjengelige moduler og API’er. Disse tar utviklerne hos Digitread i bruk og bygger videre på dem slik at de endelige løsningene blir skreddersydd til den enkelte kunde.

Det er stor bredde innen industrien og alle krever en rekke spesialtilpasninger. Derfor er det viktig med et økosystem som fungerer industrielt. MindSphere har åpne standarder og åpne grensesnitt og kan derfor kommunisere med alle maskiner, sensorer og tilkoblede enheter uavhengig av leverandør. 

Publisert: 08.11.2019