Et lite prosjekt som ga stor merverdi

Et lite prosjekt som ga stor merverdi

Norderwerft i Hamburg begynte med Digitread IoT sin YardManager-løsning til å fjernovervåke enkelte av installasjonene sine. Det ga dem umiddelbare fordeler.

Norderwerft er en del av verftsgruppen Lürssen som ble etablert i 1875. Gruppen har ekspandert mye og har i dag flere skipsverft på mange steder i Tyskland. Lürssen bygger først og fremst marinefartøyer, kystvaktfartøyer og noen av verdens mest luksuriøse yachter, men ved Norderwerft bygger de ikke skip, de har isteden spesialisert seg på vedlikehold av fartøyer.

Vil teste ny teknologi
I fjor startet Lürssen et prosjekt der de ønsket å ta i bruk ny teknologi for å finne ut hvilken nytte de kan oppnå med flere digitale løsninger.
– I forhold til mange andre bransjer har verftene stort sett brukt tradisjonell teknologi, mens utviklingen og digitaliseringen for eksempel i bilindustrien har kommet mye lenger. Formålet med prosjektet til Lürssen er avdekke hvordan ny teknologi kan forenkle arbeidshverdagen og forbedre effektiviteten. Derfor gjennomføres det prosjekter ved flere verft. Det ene prosjektet er i samarbeid med Digitread Iot, her ved Norderwerft, sier Peter Hansmann som er driftsleder på verftet.

Digitreads oppdrag på Norderwerft var å sørge for å hente ut data fra to luftkompressorer og en kraftomformer

Begynner i det små
Digitreads oppdrag på Norderwerft var å sørge for å hente ut data fra to luftkompressorer og en kraftomformer. Luftkompressorene brukes til mye av det verktøyet som de trenger på verftet for å drive vedlikehold, men noe av problemet var at når kompressoren ble for varm slo den seg av automatisk uten noe forvarsel, og da stoppet vedlikeholdet opp. Verftet ønsket derfor en løsning der de fikk en varsling slik at de kunne starte opp kompressor nummer to i god tid før den første slo seg av, slik at driften ved verftet ikke ble påvirket. Kompressorene var allerede utstyrt med sensorer som viste temperatur, trykk og kapasitetsutnyttelse, men dataene ble kun presentert på selve kompressoren. Med Digitreads hjelp har verftet nå fått tilgang på driftsdata fra kompressorene via YardManager-appen de har på telefonene sine.
– Når dataene blir presentert på denne måten er det mye enklere for oss å følge med på utviklingen. Hvis trykket blir for lavt, eller temperaturen for høy, så får vi en alarm på telefonen. Det er en stor fordel fordi det gir oss mye bedre tid til å reagere hvis det oppstår problemer, forklarer Hansmann.

Plug & Play
Etter at Digitread fikk nødvendige spesifikasjoner over hvilke data som kunne leses ut av kompressoren tilpasset de en enkel og velfungerende løsning for å hente ut dataene.
– Selve hardwaren var så enkel å montere at vi gjorde det selv, forteller Hansmann.

Deretter satte Digitread opp kommunikasjonsløsningen via en IoT Gateway fra Siemens, og sørget for integrasjonen mot YardManager-appen.
– Mange tror nok IoT-prosjekter både er kostbare og omfattende, men det trenger de ikke å være. I dette tilfelle genererte kompressorene og kraftomformeren allerede data. Med et sånt utgangspunkt ble veien kort for å tilgjengeliggjøre og presentere dataene i en app som kunden kan ta i bruk raskt, sier Christoffer Lange i Digitread IoT.
– Det virker kanskje ikke så avansert å sende data fra en maskin til en smartphone, og det er det kanskje heller ikke. Men det viktige for oss er ikke den bakenforliggende teknologien, men at løsningen har gjort hverdagen vår mye enklere og mer forutsigbar. Med denne løsningen blir det også mye enklere å forutsi nødvendig vedlikehold og å ligge i forkant, sier Hansmann.

Det digitale verftet
På Norderwerft er de godt fornøyd med den løsningen som Digitread IoT har hjulpet dem med. Neste steg er å foreta en helhetlig evaluering av alle digitaliseringsprosjektene i hele Lürssengruppen før ledelsen tar en endelig avgjørelse om veien videre:
– Utfallet blir spennende. Kanskje vil vi fortsette utviklingen med flere småprosjekter der vi finner andre ting vi kan monitorere rundt omkring på verftets installasjoner. Men det kan også hende at konklusjonen blir å tenke stort og at vi vil monitorere hele verftet, avslutter Hansmann.

Publisert: 03.06.2020