En IoT-løsning for smidigere ballastvannsoperasjoner på alle verdens hav

En IoT-løsning for smidigere ballastvannsoperasjoner på alle verdens hav

Optimarin leverer smarte systemer for rensing av ballastvann til skip. I høst innledet de et samarbeid med Digitread Connect for å utvikle applikasjoner som presenterer verdifulle data for rederiene. Formålet er å gi rederne en bedre innsikt og å gjøre ballastvannoperasjonene enda mer effektive og smidige.

– En av de tingene vi liker best med Digitread Connect er måten de jobber på. De spurte oss om hva en minimumsløsning ville innebære. Deretter utviklet de en løsning som fungerte i det virkelige liv i løpet av halvannen uke. Etterpå har vi fortsatt å jobbe i korte sprinter der de utvikler konkrete begrensede forbedringer, slik at prosessen blir oversiktlig. Fordelen er at vi kommer raskt til hvert delmål, og at det er enkelt å endre kursen dersom noe må justeres underveis. Derfor har denne samarbeidsformen passet veldig godt for oss og gir oss stadig mer og bedre funksjonalitet, forklarer Ingve Risa som er System Engineer i Optimarin.

Ballastvann er en miljøutfordring

Alle skip som bærer last, pumper ballastvann inn og ut i ballasttankene for å holde fartøyet stabilt. Problemet er imidlertid at ballastvann som pumpes inn i skipet ett sted tar med seg organismer som kan påvirke økosystemene der ballastvannet pumpes ut igjen – ofte i hav på den andre siden av kloden. I den Engelske kanal finner man masse liv som ikke hører til der. Det er også registrert kanadisk hummer på Sørlandet. Men det er mange flere eksempler, og siden dette er en av de virkelig store maritime miljømessige utfordringene som verden står overfor, er det innført strenge regelverk knyttet til rensing av ballastvann på skip. Nye regler som har blitt gjort gjeldene betyr at alle skip i kommersiell trafikk må ha montert et rensesystem senest innen 2025.

Filtrering og UV-lys

Optimarin har utviklet en renseløsning som er godkjent for bruk på alle verdens hav. Prosessen består av to trinn der et partikkelfilter først sørger for å stoppe større organismer og partikler. Deretter bestråles vannet med UV-lys. Lyset sørger for at de resterende partiklene enten dør helt, eller at de blir sterile, slik at de ikke kan reprodusere seg. Systemet er modulbasert og kan skaleres for å rense fra 87 til 3 000 kubikkmeter ballastvann i timen. Modulene plasseres mellom pumpene og ballasttankene på skipene og inneholder filtre, UV-modulen, sensorer, samt systemer for styring, kontroll og analyse.

Optimarin Ballast Water Treatment System kombinerer enkelhet med innovasjon. Digitread Connect samler og strukturerer data fra ballastoperasjonene i skyen. Informasjonen blir deretter visualisert og presenterert i brukervennlige webapplikasjoner.

Bruker teknologi fra Siemens

Kontrollsystemet er egenutviklet av Optimarin og baserer seg på Siemens PLS-er. De har også hatt et utstrakt samarbeid med Siemens over flere tiår, og benytter Siemens skytjenste MindSphere, noe som gjorde Digitread Connect ekstra attraktiv som samarbeidspartner med Optimarin:  

– Digitread Connect besitter den kompetansen vi mangler og var derfor akkurat den samarbeidspartneren vi så etter. Vi fikk dessuten se eksempler på løsninger, noe som gjorde det mye enklere for oss å forstå hva som var mulig og å bestemme hvilke tjenester vi ville kunne tilby i tillegg til det vi leverer i dag, fortsetter Risa.

– Vi trengte noen som kjenner til hvordan man kan hente data effektivt ut fra skyen og kunne levere brukervennlige og skreddersydde Optimarin-applikasjoner som «software as a service». Det var også viktig for oss å finne noen som kunne gjøre dette raskt og effektivt. Det har Digitread Connect vist at de kan, tilføyer han.

Applikasjonene er bygd på low code-plattformen til norske Appfarm.

Et verktøy som rederne kan spare penger på

Optimarin og Digitread Connect har begynt i det små, noe som gjør det enklere å komme videre i utviklingen.

– Siden vi jobber i sprinter kan vi utvikle systemet i små steg og på den måten investerer vi ikke hele budsjettet ved å satse på en hest som kanskje ikke kommer i mål i det hele tatt. Isteden har vi et fleksibelt utviklingsløp der vi kan tilpasse løsningen etter hvert som vi avdekker nye behov og muligheter, forklarer Risa.

Den første piloten ble testet ut på et skip i november og innebar en digital løsning der dataene presenteres i sanntid uten at noen trenger å gjøre noe med dem fra de genereres til de presenteres på et lettforståelig grensesnitt. Ved å hente inn helsedata på renseanlegget ombord og presentere dem for rederiene, blir det enklere å foreta forebyggende vedlikehold på en mer planmessig måte. Men det åpner seg også mange nye muligheter:

– Det går raskere å rense rent vann enn vann som er grumsete, og jo renere vannet er jo mindre energi går med til UV-bestrålingen. Når vi får mer data om vannkvaliteten i verdens havner vil vi snart kunne gi rederiene informasjon om hvilken vannkvalitet som vil møte dem i neste havn, og det vil gjøre det enklere for dem å planlegge operasjonene sine. Kanskje kan vi også knytte denne informasjonen sammen med eksakte GPS-data slik at rederne for eksempel kan flytte skipene sine noen hundre meter for å finne områder hvor vannet er renest mulig. Nå har vi den viktigste infrastrukturen på plass, og da kan vi fortsette å utvikle mange slike løsninger som vil forenkle rederienes hverdag og bidra til at de vil tjene penger på å benytte løsningene våre, avslutter Risa.

Ingve Risa, System Engineer i Optimarin
Publisert: 16.04.2021