Inspection

Det er vår erfaring at det fortsatt foregår mye manuell notering av data både på diverse Excel ark men og på papir. Dette er både tidkrevende og risikabelt da det gir større rom for brukerfeil samt dårlig oversikt over historisk data. Med Digitreads inspeksjonsmodul har du en enkel løsning for å lagre og håndtere data fra inspeksjoner av diverse resurser.

Er det viktig at inspeksjoner på deres lokasjoner foregår til riktig tid og at det følger en spesifikk rekkefølge, kan du konfigurere en betinget arbeidsflyt. Det betyr at den ansvarlig for inspeksjonen får varsel når den må gjennomføres, og at han ikke kan gå videre i inspeksjonen før alle foregående steg er gjennomført. Dette kan inkludere å ta bilder eller skrive notater. Vi kan og legge inn QR funksjonalitet slik at du kan klistre koder på steder for inspeksjon, som kan inneholde informasjon om maskinen og instrukser for bruk og inspeksjon.