Insights

Insights modulen visualiserer historisk data klart og forståelig slik at du kan observere ytelsen over tid. Dypdykk inn i detaljene av dine systemer slik at du kan bygge forståelse for hvordan dine operasjoner har blitt administrert og hva som kan optimaliseres.

Med god oversikt over historisk data kan du få den innsikten som trengs for å optimalisere prosesser gjennom for eksempel prediktivt vedlikehold. Det kan og være tidsbesparende om du skal gjennomgå rutiner og data etter en hendelse eller bare om det er en rutine gjennomgang.