Dashboard

Få full oversikt over alle dine resurser gjennom et oversiktlig dashbord med sanntidsdata. Dashbordet kan tilpasses forskjellige brukere slik at du alltid har god oversikt over den dataen som er mest relevant for deg til og med fra eksterne kilder som vær, vannstand og lignende.

Det er ikke alltid slik at mer informasjon er bedre. Det kan fort bli mye støy på skjermen og dermed vanskelig å holde oversikt over det som er relevant. hva som er relevant informasjon vil variere for forskjellige brukere, en fabrikk sjef vil ha oversikt over all produksjonen på fabrikken mens en maskinteknikker vil kanskje ha detaljert informasjon om de forskjellige maskinene.

Du kan og gi tilgang til et eget dashbord til kunder om du for eksempel driver med vedlikehold. Dermed kan din kunde ha oversikt over statusen til sin resurs som kan være med på å skape ekstra god tillit mellom deg og kundene dine.

Vårt dashbord kan tilpasses forskjellige brukere, dermed vil du ha tilgang til akkurat den informasjonen du trenger, ikke mer ikke mindre.