Analytics

Moderne maskiner samler inn mye data men hva er verdien av dette, og hvordan utnytter du data til det fulle?

Analytics modulen gir deg tilgang til kraftige verktøy som kan analysere store mengder data i sanntid. Dette åpner opp uante muligheter for å effektivisere og forbedre prosesser.

Et godt eksempel på hvordan god analyse av kan skape verdi både ved å spare penger og miljø er å optimalisere drivstoff bruk på skip. Her er det mange faktorer som spiller inn, hvor tung er lasten på båten, hva er optimal rute, hvordan blir ruten påvirket av vær og strøm, hva er optimal fart, osv. Alt dette er eksempler på verdier som kan brukes i verdifull analyse som kan presenteres på en klar måte gjennom et brukervennlig grensesnitt.

Et annet godt eksempel på bruk av analyse verktøy er å følge priser på deler eller materialer som er hyppig brukt i produksjon. Dette lar deg til en hver tid holde oversikt over prisbevegelser slik at du slipper å betale mer enn du burde.