Alerts

Med alarmmodulen kan du enkelt definere normalverdiene på de forskjellige sensorene og konfigurere alarmer som automatisk trigges om de er utenfor normalverdiene. Et varsel vil da bli sent ut gjennom sms, Email og push varsler til relevante personer.

Med et godt system for varsler kan du spare mye tid og resurser. Det er for eksempel ikke sikkert at du trenger å ha en helgevakt på lokasjon for å lese av verdier til en hver tid, men istedet en som kan være i beredskap og kun rykke ut om noe faktisk skjer.