Digitread app suite – Digital Assets

Digitread app suite

Dra bedre nytte av ressursene du allerede besitter og gjør driften din smartere med vår IoT løsning, Digital Assets.

Digitread Connect har utviklet en rekke applikasjoner for monitorering, inspeksjon, analyse og visualisering av historisk og sanntidsdata. Disse har blitt gjort om til konfigurerbare moduler som vi bruker for å gi deg en rask løsning. I tillegg til dette drar vi nytte av moderne utviklinsplattformer og metoder, slik at vi kan tilby et produkt tilpasset dine unike behov og krav. Dette med en leveringstid som tradisjonelt sett kun har vært mulig med ferdig produkter.

Vår filosofi er at IIoT hverken skal være vanskelig eller kostbart. På bare et par dager kan vi gi deg en app med din data. Dermed kan du komme i gang å se verdien av IoT. Etterhvert som du ser ytterligere bruksområder kan vi raskt utvide funksjonalitet eller legge til flere resurser i din applikasjon.

Med bakgrunn i vår arbeidsmetode og våre verktøy er vi utrolig fleksible, og du er absolutt ikke låst til noen av våre eksisterende løsninger. Vi utvikler gjerne helt unike løsninger fra bunnen av og plattformen vi bruker er skalerbar. Det betyr at vi enkelt kan legge til flere ressurser, integrere deres eksisterende systemer, samt fremtidig programvare.

Digital Assets moduler: