Hva vi gjør

Den enkle måten å lykkes med IIoT-prosjekter

Vi liker å gjøre det enkelt!

IIoT-prosjekter trenger ikke å være gigantiske prosjekter som tar lang tid. Ofte kan vi levere løsninger som kundene våre kan dra nytte av etter bare noen dager. Det beste av alt er at vi hjelper kundene våre med hele prosessen fra A til Å. På den måten får dere en velfungerende løsning raskt, og dere trenger bare å forholde dere til én partner. For dere foretrekker vel også å gjøre ting på en smidig og enkel måte?

Utviklet sporingssystem på rekordtid

Utviklet sporingssystem på rekordtid

Arctic Seaweed, som dyrker tang og tare, hadde behov for et sporingssystem for å få bedre kontroll med produksjon, kvalitet og lager. Nå har de nettopp tatt i bruk førsteutgaven av den nye løsningen som Digitread Connect har utviklet. Arctic Seaweed ble stiftet i 2016 og har siden den gang drevet med utvikling av innovative […]

Utviklingen av software kan komme til å gå hundre ganger raskere enn før

Utviklingen av software kan komme til å gå hundre ganger raskere enn før

Nylig beskrev magasinet Forbes at IT-sektoren står overfor et paradigmeskifte innen softwareutvikling og at programutvikling ved bruk av «no code/low code» vil komme til å bli den mest disruptive trenden i 2021.

En IoT-løsning for smidigere ballastvannsoperasjoner på alle verdens hav

En IoT-løsning for smidigere ballastvannsoperasjoner på alle verdens hav

Optimarin leverer smarte systemer for rensing av ballastvann til skip. I høst innledet de et samarbeid med Digitread Connect for å utvikle applikasjoner som presenterer verdifulle data for rederiene. Formålet er å gi rederne en bedre innsikt og å gjøre ballastvannoperasjonene enda mer effektive og smidige.

Utvikler applikasjoner for roboter i oppdrettsanlegg

Utvikler applikasjoner for roboter i oppdrettsanlegg

Forretningsideen til Aqua Robotics er å tilby oppdrettsnæringen tjenester som gjør at merdene er rene til enhver tid, til dette bruker de roboter. Digitread Connect sørger for at data fra robotene blir lastet opp i skyen og presentert i applikasjoner hos Aqua Robotics og ute hos kundene deres.

Bruker maskinlæring for prediktivt vedlikehold på skip

Bruker maskinlæring for prediktivt vedlikehold på skip

Dipai er et nystartet IT-selskap som springer ut fra innovasjonsmiljøet på NTNU. De er eksperter i dataanalyse basert på kunstig intelligens og maskinlæring. Nå inngår Digitread Connect og Dipai et spennende strategisk samarbeid.

Demonstrasjon hos Ålesund Framtidslab

Demonstrasjon hos Ålesund Framtidslab

Digitread Connect har sammen Gagn satt opp en enkel pop-up demostrasjon hos Ålesund Framtidslab. Målet med installasjonen er å vise noen av mulighetene med IoT og smartteknologi, og hvor enkelt det kan være å komme i gang med IoT.